newsletter
 
 
 
 
 


print

Μάρκος Μπόλαρης: «Η χώρα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο»

Συνέντευξη στην εφημερίδα Καρφίτσα και στη δημοσιογράφο Βιβή Ανδρίτσου, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 

Δεν αρκεί η έξοδος από τα μνημόνια για να έρθει η ανάπτυξη. Η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό πρότυπο και ένα αποτελεσματικό δημόσιο, εκτιμά ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης. Η κυβέρνηση επιταχύνει το βηματισμό της προκειμένου να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη. Οι εκλογές θα γίνουν στο πέρας της τετραετίας, δήλωσε εμφατικά. Η ακριβοδίκαιη ονομασία για το κράτος των Σκοπίων ήταν ο όρος «Σλαβομακεδονία», τόνισε ο κ. Μπόλαρης. 


Η έξοδος από τα μνημόνια,σημαίνει αλλα-
γές στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης;


Είναι ιστορική καμπή για την πατρίδα, για το
λαό, για τους πολίτες η έξοδος της χώρας από την
βαβυλώνια αιχμαλωσία στην οποία βρέθηκε επί
μια οκταετία.
Κρίσιμη και καθοριστική η επανάκτηση με-
γάλου μέρους της εκχωρηθείσας εθνικής μας
κυριαρχίας στους εταίρους-δανειστές μας. Παρά
την μιζέρια όσων μικρόψυχα αρνήθηκαν την ση-
μαντικότητα της επιτυχίας, είναι μια καθοριστική
νίκη του Έλληνα που πάλεψε, που θυσιάστηκε,
που μάτωσε και πέτυχε την απελευθέρωση της
οικονομίας μας, των δημοσιονομικών μας από
τα προκρούστεια δεσμά, Tροικανών και θεσμών.
Κι έχει λόγους να είναι υπερήφανος ο λαός, γιατί
σήκωσε το βάρος της λιτότητας κι άντεξε, έχει
λόγους να΄ ναι υπερήφανη η κυβέρνηση για την
έξοδο από τα μνημόνια που συντόνισε τον αγώνα
ανάκαμψης, την επίπονη προσπάθεια για να ξα-
νασταθεί η χώρα στα πόδια της. Ο πρωθυπουργός
επέλεξε να συμβολίσει την ημέρα με αναφορές
σε θεμελιακά κείμενα της Ελληνικής Γραμματεί-
ας και Πολιτισμού, με αναφορές στην Οδύσσεια
του Ομήρου και στην επιστροφή στην Ιθάκη.
Αρκεί η επιστροφή στην Ιθάκη ; Αρκεί η έξο-
δος από τα μνημόνια ; Η απάντηση μονολεκτική,
Όχι !
Η πρόκληση για την Ελλάδα και τους Έλλη-
νες είναι όχι απλώς η πλήρης έξοδος από την κρί-
ση, αλλά ταυτόχρονα η δόμηση ενός νέου παρα-
γωγικού προτύπου για την ανάπτυξη της χώρας,
η δόμηση ενός δημόσιου τομέα με διαφάνεια κι
αποτελεσματικότητα, η υπηρέτηση του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος ,η αναβάθμιση του κοινωνι-
κού μας κράτους χωρίς να αφήνει περιθώρια
πισωγυρίσματος. Είναι σαφές ότι η αποδέσμευση
από τα μνημόνια αλλάζει το περιβάλλον, αλλάζει
το κλίμα εσωτερικά κι εξωτερικά, προσθέτει δυ-
νατότητες. Δυνατότητες στήριξης αναπτυξιακών
προσπαθειών, διόρθωσης αστοχιών ή και αδι-
κιών σε βάρος ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, που
σήκωσαν το μεγάλο βάρος της οκταετίας, κοινω-
νικής στόχευσης παρεμβάσεων, επαναφοράς στο
ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως στην περίπτωση
των εργασιακών δικαιωμάτων.

Πότε θεωρείτε ότι θα διεξαχθούν οι εθνι-
κές εκλογές; Αλλάζει κάτι στο κυβερνητικό
έργο μετά τον ανασχηματισμό;


Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει επανειλημ-
μένα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο πέρας της
τετραετίας. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός γίνεται
με ορίζοντα τετραετίας. Ο ανασχηματισμός είναι
ανασχηματισμός με τον οποίο ο πρωθυπουργός
στέλνει σαφέστατο πολιτικό μήνυμα στην ελλη-
νική κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί και
προσκαλεί για συγκρότηση ενός δημοκρατικού
προοδευτικού μετώπου , ικανού να προχωρήσει
μπροστά με δημοκρατία , ισχυροποίηση της οι-
κονομίας, ανάπτυξη με δικαιοσύνη, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση στο κράτος, δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας για τους νέους, κοινωνικό κράτος.
Αυτή η πρόσκληση αφορά τους πολλούς, όλους
όσους στάθηκαν απέναντι στον κλύδωνα της κρί-
σης κι επωμίστηκαν τα βάρη της, κι όχι όσους τα
ονόματά τους βρέθηκαν σε λίστες φορολογικών
παραδείσων.

Δηλώνετε, ως κυβέρνηση, ικανοποιημέ-
νοι από τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά με
βάση τις διαδηλώσεις και τις δημοσκοπήσεις,
η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, δεν
συμφωνεί με την παράδοση του όρου Μακε-
δονία στο γειτονικό κράτος. Πως μπορείτε να
τους πείσετε;


Στο γειτονικό κράτος, την ΠΓΔΜ , κατοικούν
κατά πλειοψηφία Σλάβοι γείτονές μας, που ομι-
λούν κατά πλειοψηφία Σλαβικό γλωσσικό ιδί-
ωμα , διαμένουν δε σε τμήμα του γεωγραφικού
ιστορικού χώρου της Μακεδονίας. Γι αυτούς τους
λόγους είχα προσωπική μου καταγεγραμμένη
άποψη για το ονοματολογικό. Πίστευα και πιστεύω
ότι η ακριβοδίκαιη ονομασία για το κράτος αυτό
ήταν ο όρος «Σλαβομακεδονία». Έχω επίσης δι-
ατυπώσει ότι στα καθοριστικής σημασίας εθνικά
ζητήματα, χρειαζόμαστε νηφαλιότητα, ψυχραιμία
και στρατηγική. Οι συμπολίτες μας στην συντρι-
πτική τους πλειοψηφία διαθέτουν τη σοφία που
αποκτάται από την πολυκύμαντη ιστορική διαδρο-
μή του τόπου και του λαού μας. Οι Μακεδόνες και
οι Έλληνες όπου γής, παρακολουθούμε με σοβα-
ρότητα καθημερινά τις εξελίξεις. Όχι μεμονωμένα
αυτές που αφορούν το σκοπιανό, αλλά το πλήρες
εύρος των συντρεχόντων εθνικών μας θεμάτων
και εξωτερικών σχέσεων της χώρας μας, τόσο στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον Εύξεινο Πόντο, όσο
την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η αγωνία κι η ευθύνη μας,
ως κυβέρνησης κι ως προσώπων, είναι η μέγιστη
δυνατή εξασφάλιση των Εθνικών μας συμφερόντων,
όπως απαιτεί ο σεβασμός στην Ιστορική Διαχρονία
της Ρωμιοσύνης.

Η μεταναστευτική κρίση, μεγάλο μέρος της
οποίας επωμίζεται η πατρίδα μας, έχει δημιουρ-
γήσει τον λεγόμενο «αστάθμητο παράγοντα» στις
σχέσεις μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Ποι-
ός είναι ο ρόλος της Ελλάδας ;

Το ανεκτίμητο γεωστρατηγικό πλεονέκτημα της
πατρίδας μας είναι η γεωγραφική μας θέση. Σημείο
συνάντησης τριών ηπείρων, άρα σημείο διέλευσης
και σύγκρουσης λαών, στρατών, στόλων, εμπορίου,
ιδεών, ιδεολογιών, θρησκειών, τυχοδιωκτών, πολι-
τισμών και παιδείας. Τόπος ευλογημένος και ζηλευ-
τός. Τις κρίσιμες τούτες ημέρες πάλι, παραμέρισαν οι
στρατοί για να διαβούν πεινασμένοι, κυνηγημένοι,
φτωχοί, κατατρεγμένοι, πρόσφυγες, φυγάδες, μετα-
νάστες. Άλλοι διωγμένοι από την απόγνωση , άλλοι
έντρομοι από το φάσμα του θανάτου, άλλοι από την
ερημοποίηση της κλιματικής αλλαγής, άλλοι διω-
κόμενοι από τα ανελεύθερα καθεστώτα του τόπου
τους, άλλοι δραπετεύοντας από τον φανατισμό των
ισχυρότερων αντιπάλων τους. Η ιστορία έχει κατα-
γράψει μετακινήσεις από την αρχαιότητα. Θεωρώ ότι
η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε. Πιστεύω ότι η ηγεσία της
Ευρώπης αντιδράει σπασμωδικά, αμυντικά , νευρικά.
Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να αναλογιστούμε τα αίτια.
Να αναλύσουμε τις αιτίες που προξενούν το πρόβλη-
μα . Να εκπονήσουμε πολιτικές που απαντούν στις
προξενούσες την πολυμορφία των προβλημάτων
απαρχές. Με σεβασμό κι αγάπη στους συνανθρώ-
πους μας, στις ανθρώπινες ψυχές που εξαθλιώνο-
νται, ταλαιπωρούνται, χάνονται, θαλασσοπνίγονται.
Δική μας η υπεύθυνη διαχείριση της συγκυρίας και
μεγαλύτερη η ευθύνη χάραξης ελληνικής και ευρω-
παϊκής πολιτικής που χτυπάει την ρίζα των προβλη-
μάτων. Όντως ισχυρή πολιτική πρόκληση.

Φωτογραφίες: