Μάρκος Μπόλαρης - Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης
newsletter
 
 
 
 
 

Προβολή κειμένου

print

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

19/03/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον κ. Υπουργό Οικονομίας

 

Παρακαλώ να μου καταθέσετε τα παρακάτω πορίσματα και τις εντολές που αφορούν έλεγχο υποθέσεων φοροδιαφυγής, καθώς και την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών, και το ύψος των απαιτητών ποσών από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών:

1. Εντολή 1112285/5741/ΔΕΥ-Α 5771/Φ6434/15-12-2006
Πόρισμα 1368/26-2-2007
2. Εντολή 1072163/3896 ΔΕΥ-Α/3857/Φ6172/3-8-2006
Πόρισμα 873/2-11-2006
3. Εντολή 1105143/5863/ΔΕΥ-Α 5879/Φ.6440/15-12-2006
Πόρισμα 486/24-1-2007     

4. Εντολή 1072163/3896/ΔΕΥ-Α3896/Φ6172/3-8-2006
Πόρισμα 873/2-11-2006
5. Εντολή 1072163/3896/ΔΕΥ-Α3857/Φ6172/3-8-2006
Πόρισμα 873/2-11-2006
6. Εντολή 1097059/4926/ΔΕΥ-Β/1-12006
Πόρισμα 477/24-1-2008
7. Εντολή 1106939 ΠΕ 5947ΠΕ/ΔΕΥ-Α/5-1-2007
Πόρισμα 1625/5-3-2007
8. Εντολή 1082471/4328/ΔΕΥ Α 4332Φ. 6628/18-9-2006
Πόρισμα 622/30-1-2007
9. Εντολή 1093425/4865,4889/ΔΕΥΑ4908,4926/Φ.4777/19-10-2006
Πόρισμα 8026/1-11-2007 ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ 1107443/6089/ΔΕΥ-Α5651
10. Εντολή 1018067/811ΔΕΥ-Α765/Φ.6571/20-2-2007
Πόρισμα 413/10-7-2007
11. Εντολή 1065102/3682/Φ.7446/13-6-2008
12. Εντολή 1039908/Φ.7312
Πόρισμα 1059039/3290/Φ.7425
  


Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Γρηγόρης Νιώτης
Μάρκος Μπόλαρης