Μάρκος Μπόλαρης - Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης
newsletter
 
 
 
 
 

Προβολή κειμένου

print

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Σερρών

 

 

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Παπαθανασίου

 

Θέμα: Ποια ακίνητα μισθώνει το Δημόσιο και από ποιους ιδιώτες για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του στην Μακεδονία και την Θράκη;

Οι σκανδαλώδεις μισθώσεις ακινήτων του Ομίλου Εταιριών Πάπιστα για την στέγαση του παραρτήματος της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων Βόρειας Ελλάδας και Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν εμβάλλει σε βάσιμες υποψίες τους πολίτες σχετικά με την διαφάνεια και την οικονομική αποτελεσματικότητα του συνόλου των σχετικών συμβάσεων. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν κατά πόσο η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών με μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων γίνεται με διαφάνεια και συστηματική διαφύλαξη των συμφερόντων του Δημοσίου από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου. Κατόπιν των ανωτέρω:

Α. Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1.       Ποια ιδιωτικά ακίνητα μισθώνουν οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου στους Νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης για την στέγαση δημοσίων υπηρεσιών;

2.       Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ακινήτων αυτών;

3.       Ποιο είναι το καταβαλλόμενο μίσθωμα και η διάρκεια των μισθώσεων;

4.       Ποιο είναι το συνολικό κόστος;

5.       Υπάρχει συνολικός σχεδιασμός για την σταδιακή αξιοπρεπή στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιόκτητες στέγες;

Β. Καλείται ο αρμόδιος κ. Υπουργός να καταθέσει κάθε έγγραφο που στηρίζει τις απαντήσεις του στα ως άνω ερωτήματα και ιδίως

1.       αναλυτικό πίνακα ο οποίος να εμφανίζει ανά νομό της Μακεδονίας και της Θράκης

1.1.    Τα ιδιωτικά ακίνητα που μισθώνονται ανά νομό από τις ΚΥΔ

1.2.    Το εμβαδόν, την θέση τους και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους

1.3.    Το μηνιαίο μίσθωμά τους και τις προβλεπόμενες αναπροσαρμογές του

1.4.    Τους ιδιώτες ιδιοκτήτες

2.       στοιχεία του στεγαστικού προγράμματος των δημοσίων υπηρεσιών στην Μακεδονία και την Θράκη, αν υφίσταται, συνοδευόμενα από  τυχόν προϋπολογισμό.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ