Μάρκος Μπόλαρης - Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης
newsletter
 
 
 
 
 

Προβολή κειμένου

print

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Σερρών

 

 

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη

 

Θέμα: Δραστική περικοπή των Κοινοτικών συγχρηματοδοτήσεων (matching funds) για την Έρευνα! – Περίπου 17 εκατομμύρια Ευρώ παρακρατήθηκαν το 2008 για να πληρωθούν οι ...σύμβουλοι και συνεργάτες του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα!

 

Η υποκρισία της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όταν μιλάει για διαφάνεια και αξιοπιστία ή όταν προσπαθεί να πείσει ότι έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της έρευνας στην χώρα μας, αποκαλύπτεται για άλλη μία φορά στην περίπτωση της διαχείρισης των Κοινοτικών συγχρηματοδοτήσεων (matching funds):

H χορήγηση συγχρηματοδοτήσεων (matching funds) των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνιστά εδώ και χρόνια μια πρακτική ενίσχυσης και επιβράβευσης για τους ερευνητικούς φορείς στη χώρα μας. Η επιπλέον αυτή χρηματοδότηση καλύπτει την πενιχρή επιχορήγηση του ερευνητικού έργου από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού, η οποία αδυνατεί κατά γενική ομολογία να καλύψει ακόμη και τις πάγιες ανελαστικές δαπάνες των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας.

Το 2007 δόθηκαν από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 22 εκατομμύρια Ευρώ ως Matching Funds για την ενίσχυση των ερευνητικών κέντρων. Για το 2008 ενώ προβλεπόταν αύξηση, δόθηκαν μόνο 5 εκατομμύρια Ευρώ ως Matching Funds. Επίσης ένα σημαντικό ποσό από αυτά, τα οποία προβλέπεται να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες και ανειλημμένες υποχρεώσεις των ερευνητικών κέντρων, παρακρατείται από την  ΓΓΕΤ για να καλυφθούν ...αμοιβές συμβούλων και άλλου προσωπικού του Γενικού Γραμματέα κ. Φίλιππα Τσαλίδη. Η πρακτική αυτή ανατρέπει τις μεγαλόσχημες εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ερευνητικού ιστού της χώρας, ενώ την ίδια ώρα ο κος Γενικός Γραμματέας αναγγέλλει κατά τις εμφανίσεις του στη Θράκη την ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Θράκης και την έναρξη προγραμμάτων που ενώ είναι ανταγωνιστικά φαίνεται να προεξοφλεί πως θα υλοποιηθούν από φορείς της Θράκης (Πόλοι Καινοτομίας).

Το πρόσφατο κρούσμα διορισμού ως εθνικής εκπροσώπου για θέματα έρευνας, στον τομέα ανθρωπιστικών επιστημών, καθηγήτριας, η οποία επιβλέπει την εργασία συζύγου συμβούλου του κ. Γενικού Γραμματέα, και η ανάκληση του διορισμού της μετά τις καταγγελίες του Τύπου, καταδεικνύει τον τρόπο και το ήθος διαχείρισης ενός νευραλγικού τομέα αναγκαίου για την ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι φανερό πως αντί της συνετής και εναργούς πολιτικής που θα προωθεί την ποιότητα και την αριστεία επιλέγεται τελικά μια δημοσιονομική πολιτική απίσχνασης των ερευνητικών δραστηριοτήτων και εξυπηρέτησης ημετέρων. 

Το ζήτημα προσλαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η υπέρβαση της διεθνούς οικονομικής κρίσης οφείλει να έχει ως βασικές συνιστώσες της την διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων και την αύξηση των κρατικών επενδύσεων σε κρίσιμους παραγωγικούς τομείς, από τους οποίους κορυφαίος είναι η έρευνα.  

Κατόπιν των ανωτέρω:

Α. Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1.       Ποια είναι τα ποσά που διατέθηκαν από το 2005 έως σήμερα για την ενίσχυση της έρευνας στην χώρα μας;

2.       Ποιο μέρος των ενισχύσεων αυτών προέρχεται από πόρους του εθνικού προϋπολογισμού και ποιο από Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις και ιδίως από τα λεγόμενα matching funds;

3.       Για ποιους λόγους περικόπηκαν δραστικά οι συγχρηματοδοτήσεις matching funds για το 2008, παρά την πρόβλεψη για αύξησή τους;

4.       Για ποιους λόγους παρακρατείται σημαντικό ποσοστό των συγχρηματοδοτήσεων και στην κάλυψη ποιών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας διατίθενται;

5.       Ποια είναι τα πρόσωπα, συνεργάτες και σύμβουλοι του Γ. Γ. Έρευνας που επωφελήθηκαν από την παρακράτηση των πόρων της Έρευνας, ποια τα προσόντα τους και ποιο το έργο που παρέχουν;

6.       Πώς συμβαδίζουν οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αναβάθμιση της έρευνας στην Ελλάδα και για διασύνδεσή της με την παραγωγή με την δραστική περικοπή των χρηματοδοτήσεων;

7.       Ποια άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε, έστω και τώρα, να χρηματοδοτηθούν επαρκώς και σύμφωνα με τις ανάγκες τους τα ερευνητικά κέντρα της χώρας;

Β. Καλείται ο αρμόδιος κ. Υπουργός να καταθέσει κάθε έγγραφο που στηρίζει τις απαντήσεις του στα ως άνω ερωτήματα και ιδίως

1.       Αναλυτικό πίνακα ο οποίος να εμφανίζει ανά έτος και ανά ερευνητικό ίδρυμα τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε, με αναλυτική μνεία για τις προέλευση της χρηματοδότησης (εθνικοί πόροι και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις).

2.       Αναλυτικό πίνακα ο οποίος να εμφανίζει την κατεύθυνση ή τις κατευθύνσεις των συγχρηματοδοτήσεων που περικόπηκαν, δηλαδή να εξηγεί με επάρκεια πού πήγαν τα χρήματα που έχασε η Έρευνα.

3.       Αναλυτικό πίνακα των συνεργατών και συμβούλων του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με αναφορά στις επιστημονικές ιδιότητές τους, στο έργο που παρέχουν, στο σύνολο των ετήσιων απολαβών τους και στις πηγές των απολαβών αυτών.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ