newsletter
 
 
 
 
 

Προβολή κειμένου

print

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

05/08/2009

ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Κ.Ο. ΠAΣΟΚ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ: Κύριο Κων/νο Καραμανλή

 

 

ΘΕΜΑ: Απάτη εθνικής κλίμακας με υπεξαίρεση χρημάτων του ΕΣΠΑ βάσει σχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Που θα πάνε τα μαύρα χρήματα;

 

 

Μετά από τρία (3) περίπου χρόνια αδράνειας για την έναρξη της υλοποίησης του ΕΣΠΑ η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αντί να προχωρήσει στην πραγματική υλοποίηση έργων, έβαλε μπροστά μια επιχείρηση απάτης εις βάρος της Χώρας, με υπεξαίρεση των χρημάτων του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα:

Με οδηγία του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών που δεν έχει τη μορφή εγγράφου όπως έπρεπε αλλά μέσω e-mail “διατάσσονται” οι Διαχειριστικές Αρχές των 11 Τομεακών Προγραμμάτων και των 13 ΠΕΠ όλης της Χώρας να εντάξουν ξανά στο ΕΣΠΑ με διαδικασίες express  ήδη εκτελεσμένα και πληρωμένα έργα από το Γ΄ ΚΠΣ.

Στα σημεία 4 και 5 του e-mail  αναφέρονται χαρακτηριστικά:

4. Διαδικασίες

·        Εντοπίζουμε τις δυνατότητες διαθέσιμου προϋπολογισμού σε τρέχουσες προσκλήσεις για ένταξη έργων- δαπανών (είτε αυτοτελών είτε ομαδοποιημένα), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις υπερδεσμεύσεων και με βάση τις υφιστάμενες εκχωρήσεις.

·        Σε περίπτωση που υπάρχει πρόσκληση σε εξέλιξη, εντοπίζουμε το περιεχόμενο σε οικονομικό αντικείμενο και είτε επεκτείνουμε χρονικά την πρόσκληση αν επαρκεί η εκχώρηση, είτε αναβάλλουμε τη διαδικασία για να συμπεριλάβουμε τα ως άνω έργα.

·        Εάν παραταύτα απαιτείται αύξηση του εκχωρούμενου ποσού, μας ζητάτε άμεσα αύξηση του εκχωρούμενου ποσού ώστε να διασφαλιστεί η ένταξη των ως άνω έργων.

·        Σε κάθε περίπτωση η μονάδα της ΕΣΥ για τη διαχείριση των ΠΕΠ αναμένει πρότασή σας για άμεσες ενέργειες.

 

 

 

 

 

 

 

·        5. Χρονοδιάγραμμα

·        Από σήμερα που λαμβάνετε τον πίνακα επεξεργασίας έργων- δαπανών προβαίνετε στις ενέργειες που διασφαλίζουν τις παρακάτω προϋποθέσεις που μας ζητάτε να προβούμε σε όποια ενέργεια διευκολύνει την εφαρμογή τους ώστε από τη  Δευτέρα 3 Αυγούστου περνάτε άμεσα όλες τις καταβληθείσες δαπάνες από έργα που εντάσσονται χωρίς άλλες ενέργειες (εκχώρηση κλπ.)

·        Μέχρι τις 25 Αυγούστου για τα υπόλοιπα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εκχωρήσεις- προσκλήσεις – εντάξεις- καταχωρήσεις.

·        Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ετοιμάσουμε από κοινού (ΥΠΟΙΟ- Διαχειριστικές Αρχές) ενημερωτικό για πρόοδο ενεργειών με βάση στοιχεία ΟΠΣ/ΕΣΠΑ.

6. Για τα δημόσια έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί και είχαν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ, για την μεταφορά και ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ ειδικά για το θέμα της επάρκειας και πληρότητας των μεταβολών λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των προληπτικών ελέγχων δημοπράτησης και συμβασιοποίησης που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες διαχειριστικές   αρχές πριν την ένταξη τους στο Γ΄ΚΠΣ. Κατά συνέπεια εφόσον έχουν γίνει προληπτικά οι έλεγχοι αυτοί, στην αντίστοιχη λίστα ελέγχου του ΕΣΠΑ μεταφέρονται τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου κατά την ένταξη του έργου στο Γ΄ΚΠΣ.

Είναι προφανές ότι το θέμα ξεφεύγει από τα γνωστά κόλπα και τις αλχημείες για παρουσίαση εικονικής απορροφητικότητας με απένταξη και μεταφορά έργων από το Γ΄ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ ή με το βάπτισμα  έργων του ΠΔΕ ως έργα του Γ΄ΚΠΣ, όπως έγινε το 2007 για να καλυφθεί ο κανόνα του ν+2.

Εδώ έχομε να κάνομε με  σκάνδαλο Εθνικής κλίμακας αφού το ίδιο έργο για το οποίο ο εργολάβος πληρώθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ θα εμφανιστεί ως νέο έργο του ΕΣΠΑ, πιθανόν με παραλλαγή του τίτλου, προκειμένου το Υπουργείο να ξαναεισπράξει  τα αντίστοιχα χρήματα, τα οποία ως μαύρα πλέον θα διοχετευθούν σε άγνωστες κατευθύνσεις.

Η απάτη αυτή θα έχει ως συνέπεια εκτός των άλλων και  τη συρρίκνωση των ΠΕΠ και των τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καταστρέφοντας το σημαντικό αυτό αναπτυξιακό εργαλείο αφού η χρέωση τους  με έργα ήδη εκτελεσμένα δεν αφήνει περιθώρια για την ένταξη νέων έργων. π.χ. Αν σε ένα ΠΕΠ προβλέπονται από το ΕΣΠΑ έργα ύψους πεντακοσίων εκατομμυρίων € (500 εκατ €) και με την επιχείρηση απάτης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ξαναενταχθούν έργα του Γ΄ ΚΠΣ ύψους εκατό εκατομμυρίων € (€100.000.000) τότε το ΠΕΠ του ΕΣΠΑ θα περιοριστεί από τα πεντακόσια εκατομμύρια € (500 εκατ €). στα τετρακόσια εκατομμύρια €  (€400.000.000) ενώ τα εκατό εκατομμύρια (€100.000.000) που  θα εισπραχθούν ξανά θα οδεύσουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

 

 

Επειδή η οδηγία του Υπ. Οικονομικών συνοδεύεται από παράρτημα για την κάθε διαχειριστική αρχή Τομεακού και Περιφερειακού προγράμματος όπου αναφέρονται τα έργα του Γ΄ΚΠΣ, της τελευταίας διετίας κυρίως, που  “υποδεικνύεται”  ότι πρέπει να μεταλλαχθούν σε έργα του ΕΣΠΑ και να ξαναπληρωθούν ,

επειδή το Υπ. Οικονομικών με τις μεθοδεύσεις αυτές οδηγεί πλέον τη χώρα  σε επικίνδυνους ατραπούς και

επειδή μετά τα σκάνδαλα των Ομολόγων με την καταλήστευση των ασφαλιστικών  ταμείων και του Βατοπεδίου με την ιδιοποίηση της δημόσιας περιουσίας,  δηλώσατε ότι είχατε πλημμελή ενημέρωση ή άγνοια ή δεν αξιολογήσατε τη σπουδαιότητα τους 

 

Ερωτάστε κ. Πρωθυπουργέ

 

 1.Έχετε ενημερωθεί για όλα αυτά, και αν ΝΑΙ, έχετε εγκρίνει την  επιχείρηση απάτης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών;

 

   2. Κατανοείτε ότι με αυτές τις ενέργειες του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών  δεν υπονομεύεται απλά η αξιοπιστία της χώρας αλλά οδηγούμαστε με σιγουριά σε μεγάλες κυρώσεις αλλά και στην απένταξη  των έργων τα οποία στη συνέχεια θα χρεωθούν στους πολίτες;

 

   3.Συνειδητοποιείτε ότι έτσι υποθηκεύετε το μέλλον της Χώρας αφού καταστρέφετε το ΕΣΠΑ, ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο με την συρρίκνωση των ΠΕΠ και των Τομεακών κατά το ποσοστό των διπλοχρεωμένων έργων;

 

   4.Σε ποιες τσέπες ημετέρων θα πάνε τα χρήματα που θα εισπραχθούν ξανά για τα ίδια έργα που είχαν περατωθεί και πληρωθεί από το Γ΄ ΚΠΣ και θα ξαναπληρωθούν με την νέα ένταξή τους και την εικονική υλοποίησή τους από το ΕΣΠΑ; 

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

Μιχάλης Καρχιμάκης

 

Μάρκος Μπόλαρης