newsletter
 
 
 
 
 

Προβολή κειμένου

print

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

                                                                             29-7-09

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

 

Θέμα: «Παρανομίες, παρατυπίες αυθαίρετες κομματικές μετατάξεις στα τελωνεία, με προτεραιότητα συγγενών, συνεργατών και συμβούλων της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου και άλλων Κυβερνητικών παραγόντων.»

         Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΟ στα πλαίσια της γνωστής εξαγγελίας του Πρωθυπουργού περί «επανίδρυσης» του κράτους, δηλαδή της εγκαθίδρυσης του απόλυτου κομματικού κράτους της Δεξιάς και του νέου πολιτικού-κυβερνητικού αμοραλισμού, πραγματοποίησε μέχρι σήμερα εκατοντάδες παράτυπες, παράνομες και αυθαίρετες κομματικές μετατάξεις στην τελωνειακή υπηρεσία κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και αξιοκρατίας. ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΣΤΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ολόκληρης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Ο.&Ο. ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. Ένα ρουσφετολογικό πραξικόπημα εις βάρος Τόσο του Τελωνειακού κλάδου και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Διοίκησης - την οποία ως εκλογικό λάφυρο διαχειρίζονται, όσο και όλων των νομίμως συμμετεχόντων με στημένες διαδικασίες και προειλημμένες αποφάσεις.

       Πέρα των μεμονωμένων μετατάξεων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σχεδόν συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από την αρχή της θητείας της παρούσας κυβέρνησης, στις 19/02/08 προκηρύχτηκε Πίνακας 52 κενών οργανικών θέσεων προς πλήρωση με την διαδικασία του άρθρου 72 του ΥΚ (Ν.3528107), δηλαδή σε παραμεθόριες περιοχές. Στη συνέχεια, στις 31103108, Προχώρησαν σε νέα προκήρυξη για την κάλυψη 64 θέσεων σε Τελωνεία εκτός παραμεθορίων περιοχών, Κυρίως στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στην Αττική και η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου του ιδίου έτους, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς Καμία αξιολογική κρίση, με την επιβράβευση της λίστας των ονομάτων που έδωσε η πολιτική ηγεσία και αφορούσε ένα κύκλο στενών συνεργατών — κομματικών φίλων. Αποτέλεσμα αυτής της προειλημμένης διαδικασίας ήταν να μεταταχθούν και ορισμένοι σι οποίοι δεν είχαν ούτε καν τις τυπικές προϋποθέσεις. Εκ των «επιτυχόντων», κάποιοι δεν παρουσιάστηκαν ποτέ στις υπηρεσίες που είχαν μεταταχθεί, παρέμειναν στα πολιτικά ή υπουργικά γραφεία. Ορισμένοι δε εξ αυτών, μετατέθηκαν ή αποσπάστηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει και αποδεικνύει την πολιτική του κομματικού βολέματος πού ασκείται προκλητικότατα από την σημερινή Κυβέρνηση εις βάρος της Δημοσίας Διοίκησης και των Ελλήνων πολιτών.

         Στη συνέχεια, μέχρι 30/04/09, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες επιλεκτικές, ονομαστικές, κομματικές και ρουσφετολογικές μετατάξεις, αυθαίρετες και καταχρηστικές σε παραμεθόριες και μη περιοχές, εν κρυπτώ, χωρίς καμία ανακοίνωση των προς πλήρωση θέσεων από την Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ προς το ΥΠΕΣΔΔΑ. Εν αντιθέσει με την προβλεπόμενη διαδικασία της γνωστοποίησης των προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κάθε εξάμηνο - Ιανουάριο και Ιούλιο - και την ανάρτηση τους στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α.

          Στις 26/06/09 ανακοινώθηκε η πλήρωση 385 νέων θέσεων με μετατάξεις, σύμφωνα με το άρθρου 71 του ΥΚ. Με δεδομένη την ως σήμερα συμπεριφορά και την εφεύρεση ανύπαρκτων κενών θέσεων προς πλήρωση, δεν αμφισβητούνται οι κυβερνητικές προθέσεις για προειλημμένες κομματικές και ρουσφετολογικές μετατάξεις.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

1) Πόσες μετατάξεις πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια μέχρι  σήμερα στην ΤΥ:

α. σε παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα στην ευρύτερη Περιοχή που πολιτεύεται ο Υφυπουργός Οικονομικών (Θεσπρωτία και Ιωάννινα). Από ποιες υπηρεσίες Προέρχονται οι μεταταχθέντες και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν;

β. Στις λοιπές τελωνειακές μονάδες και με ποιές διατάξεις και κριτήρια;

2. Έχουν αξιολογηθεί σι ανάγκες των προς πλήρωσης κενών θέσεων στην ΤΥ και πότε;

3.Ποιές ενέργειες και αποφάσεις έχουν παρθεί για την προσαρμογή της ΤΥ στις νέες Κοινοτικές διατάξεις και εφαρμογές, σι οποίες ήδη ισχύουν και. για αυτές που σύντομα Θα ακολουθήσουν στα πλαίσια του ηλεκτρονικού Τελωνείου; Πόσες εταιρείες έχουν υπαχθεί στις απλοποιημένες διαδικασίες εξαγωγής, διαμετακόμισης, εισαγωγής, εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων κλπ.

4. Λειτουργεί η Τ.Υ. ως σύμβουλος των επιχειρήσεων και πώς;

5. Μήπως με ευθύνη δική σας σι εταιρείες επιλεγούν άλλες χώρες για τον τελωνισμό εμπορευμάτων τρίτων χωρών και διαμετακομίσεις των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο και τον περιορισμό των αναγκαίων-παρεμφερών εργασιών, εν μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσης;

6. Υπάρχει μείωση και γιατί των εσόδων των τελωνείων, παρά την μεγάλη αύξηση των συντελεστών επιβάρυνσης των ΕΦΚ;

7. Έχετε περιορίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης μετά την εκχώρηση της παρακολούθησης σε ιδιώτες; Πόσες Τελωνειακές - Λαθρεμπορικές Παραβάσεις έχουν καταλογισθεί στο διάστημα εφαρμογής του νέου μέτρου;

8. Για ποιους λόγους καθυστερεί η ολοκλήρωση και εφαρμογή των συστημάτων ΕLΕΝΧΙS και ICIS-ΝΕΤ;

9. Τέλος, πόσες επιλογές προϊσταμένων επιπέδου δ/νσης και τμημάτων έχουν πραγματοποιηθεί από 01.01.2008 και μετέπειτα;

10. Ποιός ο λόγος της μη κάλυψης της θέσης του προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι και τον Ιούλιο του 2009; Ο πρόσφατα ορισθείς Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την αριθ. 069649/751/0006Β/14-7-2009 Α.Υ.Ο.Ο. πληρεί τα κατά νόμο κριτήρια ή η παράνομη επιλογή του εντάσσεται στα πλαίσια της πλήρους απαξίωσης των Υπηρεσιακών Θεσμών  για την απρόσκοπτη προώθηση των κομματικών σας συμφερόντων.


Ο Ερωτώντες Βουλευτές