Νέα εποχή για τα Σερραϊκά Προϊόντα - Επικοινωνιακή επίθεση από το Σύνταγμα

Παρατηρητής