Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αξιοποιεί το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων

Παρατηρητής