“ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010” Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ο Νομός Σερρών

Παρατηρητής