“ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010” Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ο Νομός Σερρών - Μάρκος Μπόλαρης - Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης

“ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010” Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ο Νομός Σερρών

Παρατηρητής