Πρόσφορο το έδαφος συνργασίας: Άνοιγμα στις αγορές της Γαλλίας για τα Σερραϊκά προϊόντα.

Παρατηρητής