Επικεφαλής της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης. - Μάρκος Μπόλαρης - Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης.

Παρατηρητής