Επικεφαλής της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης.

Παρατηρητής