Δεν δικαιολογείται καμία αύξηση στη τιμή του ψωμιού

Παρατηρητής