Μ.ΜΠΟΛΑΡΗΣ:«Όταν κόψεις τον μισθό από τον ιδιωτικό τομέα, τότε στερείς από την αγορά μια ρευστότητα.»

ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ