Η εξωστρέφεια στο επίκεντρο της συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του ΣΕΒΕ

SALONICA PRESS