Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας προχώρησε η Standard & Poor's

Αγγελιοφόρος