Στο φως η Μέση Οδός, της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης, από τις ανασκαφές του μετρό

City Press