Ευρώπη και ΔΝΤ κινούνται για να αποφύγουν την μετάδοση της ελληνικής κρίσης

Le Monde