Το αυτονόητο γίνεται πραγματικότητα

Γεώργιος Α.Παπανδρέου