Δήλωση μετά τη συνάντηση με τον Nicolas Sarkozy

Γεώργιος Α.Παπανδρέου