Είναι η ώρα της δράσης και των αποφάσεων

Γεώργιος Α.Παπανδρέου