Η βία δεν δίνει απαντήσεις, δεν δίνει λύσεις, δημιουργεί νέες πληγές.

pasok.gr