Η επανάσταση υπέρ του πολίτη, υπέρ της περιφέρειας, υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της συμμετοχής, υπέρ του αυτονόητου.

pasok.gr