Μάρκος Μπόλαρης: Για πρώτη φορά αξιοποιείται ο σύγχρονος εξοπλισμός των δομών αποκατάστασης.

politicsonline.gr