Λειτουργία μονάδας του ΥΠΟΙΑΝ στη Θεσσαλονίκη. Η μονάδα θα διαχειρίζεται την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Βοριάς