Το 2011 έτοιμο το νέο κτίριο του ΒΕΘ. Το «στρατηγείο των βιοτεχνών» θεμελιώθηκε σήμερα, από τον υφυπουργό Οικονομίας, Μ. Μπόλαρη.

Βοριάς