Ενίσχυση των επενδύσεων στη γεωθερμία Ζητούμενο η ανάπτυξη με ορθολογική εκμετάλλευση της γεωθερμίας

Βοριάς